Contributiebepalingen Dunkinn per kalenderjaar 2019-2020

De inning van de contributie geschiedt tweemaal per seizoen middels automatische incasso. De eerste afschrijving zal plaatsvinden in augustus 2019.
De tweede afschrijving zal plaats vinden in januari 2020.

Voor iemand die zich niet voor 1 juli van een jaar afmeldt of zich later in het seizoen aanmeldt, geldt de volgende betalingsregeling:

Nieuwe leden% Contributie te voldoen
Na 1 juli voor 1 okt100% eerste deel
Na 1 okt. voor 1 jan90% eerste deel
Na 1 jan. voor 1 apr60% tweede deel
Na 1 apr. voor 1 juli25% tweede deel

Voor leden die het lidmaatschap hebben beëindigd geldt de volgende regeling:

Uitgeschreven als lid % Contributie te voldoen
Na 1 juli voor 1 jan65% eerste deel
Na 1 jan voor 1 juli100% tweede deel

De datum waarop men zich bij de ledenadministratie opgeeft of afmeldt, geldt als datum die bepalend is voor bovenstaand overzicht. De motivering van het bestuur op deze regeling is als volgt: In juli worden de teams voor het komende seizoen ingeschreven bij de NBB en de reserveringen voor zaalhuur vastgelegd bij de gemeente. Op basis hiervan gaat Dunkinn contractuele verplichtingen aan die betaald moeten worden.

TeamEerste deel
(augustus)

Tweede deel
(januari)
Per seizoen totaal
Senioren65%35%€ 264,00
Onder 2265%35%€ 264,00
Onder 2065%35%€ 251,00
Onder 1865%35%€ 251,00
Onder 1665%35%€ 231,00
Onder 1465%35%€ 231,00
Onder 1265%35%€ 205,00
Onder 1065%35%€ 205,00
Onder 865%35%€ 188,00
Recreanten65%35%€ 188,00

Voor verdere informatie over de contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester.

P. van der Meer
071-3314500 – 06-53432830
penningmeester@dunkinn.nl