Enkele belangrijke punten uit het huishoudelijk reglement en de statuten.

Art. 3 – De vereniging geeft informatie uit waarin o.a. alle bestuursmededelingen gepubliceerd dienen te worden. Ieder lid wordt geacht van deze mededelingen kennis te nemen.

Art. 7a – Het bestuur stelt een schema van aftreding op en wel zodanig dat het gehele bestuur na 3 jaar is afgetreden. Het eerste en het tweede jaar zullen telkens 2 bestuursleden aftreden, het derde jaar zullen 3 bestuursleden aftreden. Zij zijn direct herkiesbaar.

Art. 8 – De indeling van de leden voor wat betreft de competitie geschiedt aan de hand van de geldende bepalingen van de Nederlandse Basketball Bond.

Art. 13a – De sportkeuringen zijn niet verplicht, dit wordt aan de verantwoordelijkheid van de leden overgelaten.

Art. 24 –  Spelers, die aan de competitie deelnemen, zijn verplicht tijdens de wedstrijd het voorgeschreven tenue te dragen.

Art. 25 – Ieder lid, dat voor een wedstrijd is aangewezen als scheidsrechter, timer, scorer of zaalwacht, dient daaraan in principe gehoor te geven. Degenen die verhinderd zijn dienen zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Ieder lid dat niet komt opdagen en ook niet voor een vervang(st)er heeft gezorgd, krijgt een boete, welke automatisch geïncasseerd wordt:

Voor leden van 18 jaar en ouder:

  • bij de eerste keer: € 15,00
  • bij de tweede keer: € 30,00
  • bij de derde keer: € 40,00 en schorsing per heel seizoen.

Voor leden onder de 18 jaar:

  • bij de eerste keer: € 10,00
  • bij de tweede keer: € 20,00
  • bij de derde keer: € 30,00 en schorsing per heel seizoen.

Mocht je nog meer willen weten uit het huishoudelijk reglement of uit de statuten, dan kun daarvoor terecht bij de ledenadministratie.

A. Rotteveel
ledenadministratie@dunkinn.nl